ROBOTICKÉ REHABILITAČNÍ SYSTÉMY PRO OBNOVU FUNKCÍ DOLNÍCH A HORNÍCH KONČETIN PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ, PO TRAUMATICKÝCH PORANĚNÍCH MÍCHY ČI PO OPERACÍCH KONČETIN.

motorika

Motorika 2